บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service

บริการงานพยาบาลประจำโรงงานแบบ One Stop Service WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service โดยทีมงานที่ถูกคัดสรรมาและมีความชำนาญในสายอาชีพ มีใบรับรองวิชาชีพอย่างถูกต้อง   บริการจาก WE CARE GROUP – บริการจัดหาแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ – จัดหายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพยาบาลประจำโรงงาน – บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล มีการตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง – บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี จัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน – บริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน – บริการเก็บและขนขยะติดเชื้อ…