ขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุ คืออะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System)

ขนส่งลำเลียงวัสดุ (Material Handling System) คือ การจัดการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีตำแหน่งที่เหมาสมของวัสดุแต่ละชนิด และการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการขนย้าย ผ่านกระบวนการหรือกิจำกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านั้น ทั้งนี้ระบบการขนถ่ายวัสดุต้องอำนวยความสะดวกให้กับการผลิต

ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ (Material Handling System) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังระหว่างการผลิต เพื่อประหยัดเวลา ลดระยะทาง และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าได้ในปริมาณที่มากที่สุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการผลิตได้อีกด้วย

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งลำเลียงวัสดุ

รถยก (Forklift Truck)

รถยก (Forklift Truck) เป็นเครื่องมือที่สามารถยกของและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน รถยกมีหลายแบบและหลายขนาด ยกของด้วยส้อมที่ติดอยู่ด้านหน้า รถยกนี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุระยะทางใกล้ ๆ เช่น ภายในโรงงานและต้องใช้แรงงานคนในการจัดเก็บของที่ขนย้ายด้วย ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไกล และไม่ใช้กับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มิใช่เป็นสิ่งของที่มีรูปทรงมาตรฐาน หรือวัสดุที่ไม่มีการบรรจุภัณฑ์เพื่อการเคลื่อนย้าย

ขนส่งลำเลียงวัสดุ

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์

รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD80Z8

พาเลท (Pallet)

พาเลท (Pallet) คือแท่นวางสินค้า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้สำหรับวางสิน้คาในสถานที่เก็บสินค้า โกดัง คลังสินค้าต่างๆ ภายในแท่นมีช่องสำหรับให้งาของรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ยกแท่นขึ้นมาเพื่อทำการขนย้ายสินค้าเหล่านั้น ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ง่ายต่อการขนย้าย รวดเร็ว รวบรวมสินค้าในการขนย้ายได้หลากหลายจำนวน

พาเลทพาเลทไม้

พาเลทพลาสติก

พาเลทส่งออก

 

 

เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane)

เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครนสะพานเป็นประเภทของเครนที่พบในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เครนเหนือศีรษะประกอบด้วยรันเวย์แบบคู่ขนานกับสะพานเดินทางทอดช่องว่าง รอกส่วนยกของปั้นจั่นเดินทางไปตามสะพาน ถ้าสะพานได้รับการสนับสนุนอย่างรัดกุมบนขาตั้งสองขาขึ้นไปบนราวยึดที่ระดับพื้นดินรถเครนจะเรียกว่าเครนเครนหรือรถเครนขนาดใหญ่ (goliath crane)

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

เครนเหนือศรีษะชนิดรางเดี่ยว

เครนเหนือศรีษะชนิดรางเดี่ยว

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล 

www.brandexdirectory.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมไว้มากที่สุด

หาสินค้า ขนส่งลำเลียงวัสดุ ต้องที่นี่เลย

materialhandling.brandexdirectory.com