View

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 60 สัปดาห์ ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

เรียนและทำงานที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กับโรงเรียน ILSC Business College, Melbourne

สถาบัน ILSC สถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย สถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี
และหลักสูตรวิชาชีพสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำวีซ่าระยะยาว  มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน เสนอการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่าน คอร์ส ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

โปรโมชั่น เรียน Certificate ที่ ILSC,  Melbourne
Program Certificate II in Customer Engagement + Certificate III in Business

60 สัปดาห์ ราคาเพียง 20x,xxx บาท

สำหรับนักเรียน ที่สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2017 และเริ่มเรียนภายในเดือน ธันวาคม 2017
** เรียน และ ทำงาน Part Time ได้ 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ **

เรียนต่อเมืองนอกไม่ยากอย่างที่คิด สนใจเรียนและทำงานไปพร้อมกัน
เรียนที่เมลเบิร์น เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลียหลากหลายหลักสูตร

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ >>> Line ID : jsreducation
IG : jsreducation www.jsreducation.com
02-9736879 / 086-3007744

 

ผู้โพส : jsreducation9@gmail.com 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา11:21น. ดู : 836 ตอบ : 0Back to Webboard