View

Fire Hose ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง บจก. : ระบบแจ้งเพลิงไหม้,ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติ, งานป้องกันอัคคีภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, สัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร,สัญญาณไฟไหม้

ระบบ แจ้งเพลิงไหม้,ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติ, งานป้องกันอัคคีภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, สัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร,สัญญาณไฟไหม้         
  
               ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ออกแบบ ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย จำหน่ายระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติทุกชนิด

                                   ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท พีเคแอล อินสเพคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคืองานตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งในงานตรวจสอบอาคารที่ผ่านมาทางทีมวิศวกรจะพบว่าส่วนสำคัญเนื้อหาของการ ตรวจสอบอาคารจริงๆจะเน้นมาทางด้านงานป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิง ไหม้หลัก และทุก ๆ อาคารที่ทำการตรวจสอบก็จะมีปัญหาด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุ เพลิงเป็นส่วนใหญ่ในลักษณะ คือ ระบบติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ระบบขาดการดูแลรักษา และไม่สามารถใช้งานได้ตลอดจนไม่มีการติดตั้งเลย ทั้ง หมดทั้งมวลทำให้อาคารต้องตกอยู่ใน ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น และจะไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตทรัพย์สิน  สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของบริษัทที่ไม่สามรถซื้อเป็นตัวเงินได้
ดังนั้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ทำการจัดตั้ง บริษัท ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของงานรับเหมางานระบบป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้งงานป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยนโยบายของบริษัทฯมุ่งเน้นป้องกันทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามที่กฎหมายกำหนด

ผลิตภัณฑ์และขอบข่ายงานบริการ ประกอบด้วย :
  • ออกแบบ , ประเมินราคา และติดตั้ง  Fire Protection &Fire Alarm System แบบครบวงจร
  • งานTurnkey Fire Protection &Fire Alarm System ทั้งโครงการ
  • งานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชนิด
  • งานตรวจสอบและทดสอบ Fire Protection &Fire Alarm System
  • งานให้คำปรึกษาทางด้านอัคคีภัย
  • งานระบบดับเพลิงแบบพิเศษ (Clean Agent
ด้วยทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ ( Fire Protection Engineering Team ) เราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าคุณภาพของงาน หมายถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการ หรือครอบคลุมทั้งโครงการเราสามารถสนองตอบตามความสำเร็จที่ท่านต้องการ 

สนใจติดต่อ
http://firesteel.brandexdirectory.com
67/281 หมู่ 10 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : +662 194 7392, +668 4378 7009
โทรสาร : +662 194 7382
อีเมล์ : np4_99@yahoo.com, Firesteel14@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.firesteel.co.th
เว็บไซต์ : http://firesteel.brandexdirectory.com
ผู้โพส : admin 27 กรกฎาคม 2559 เวลา14:35น. ดู : 1569 ตอบ : 0Back to Webboard