View

วาล์วไอน้ำ APT10 And APT14 เมดิฟรุ๊ต บจก.

ออกแบบ และติดตั้ง วาล์วไอน้ำ สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ บอยเลอร์
ออกแบบระบบไอน้ำสมบูรณ์แบบได้ในราคาลดลงกว่าครึ่ง

Power Flex Double Expansion Joint

ล์วลดแรงดันไอน้ำ Pressure Reducing
กับดักไอน้ำ Steam Trap
วาล์วนิรภัย Safety Valve
วาล์วสตีม (Steam Valves)

                 จาก ประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการการออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบไอน้ำให้กับผู้รับเหมา และเป็นที่ปรึกษา (consultant) ให้กับหลายๆโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้ คุณสุวัฒน์ อุดมสินประเสริฐ มองเห็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ และติดตั้งระบบไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ที่แม้จะจ่ายแพงแสนแพง แต่ท้ายที่สุดระบบไอน้ำที่ได้ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรจะเป็น
                 ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คุณสุวัฒน์ มองว่า บุคลากรที่เชี่ยวชาญ รู้ลึกรู้จริงในระบบไอน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทยยังมีน้อย ประกอบกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ ต่างชิ้นต่างที่มา ทำให้เกิดความไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ หรือไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้เพราะอะไร?

จ่ายแพงกว่าทำไม
                 ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ หากเพียงแต่วิศวกรออกแบบ (designer)ทำการออกแบบระบบไอน้ำให้ครบทั้งวงจร และสามารถที่จะกำหนดสเปก
ของอุปกรณ์ที่จะใช้แต่ละชิ้นได้ โดยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ วิศวกรผู้ออกแบบต้องมองภาพรวมของทั้งโครงการ ก่อนจะนำมาสู่การประเมินผลทั้งโครงการว่า ชิ้นส่วนใดควรใช้ และชิ้นส่วนใดที่ไม่ควรใช้ หรืออีกมุมหนึ่งควรใช้ชิ้นส่วนใดเสริมเป็นพิเศษ เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนโครงการลงได้
                 กรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นที่มาของการออกแบบ และพัฒนา Expansion Joint หรือ ชุดขยายข้อต่อที่สามารถรับแรงดัน การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหว และความเครียดที่เกิดขึ้นภายในระบบไอน้ำได้มากกว่าปกติถึง 2 เท่าตัว กล่าวคือ...
                จากประสบการณ์อันเลว ร้ายของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเคยติดตั้งผลิตภัณฑ์ชุดขยายข้อต่อของญี่ปุ่นในโรงงานที่ตั้งอยู่ใน ญี่ปุ่นแล้วพบว่า เกิดการพังเสียหายภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี อันมีสาเหตุมาจาก Expansion Joint ที่ใช้ถูกดีไซน์ให้มีอายุการใช้งานเพียง 2-3 ปี ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องการระบบ ไอน้ำที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้ เมื่อบริษัทรถยนต์แห่งนี้มาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย จึงมีความต้องการ Expansion Joint เพื่อใช้กับระบบท่อไอน้ำในงานพ่นสีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปีเทียบเท่ากับอายุของท่อ และต้องมีความปลอดภัยในการติดตั้ง และการรับแรงจะต้องระบุได้ว่า จะต้องมีการติดตั้งจุดรับแรงที่จุดไหนบ้าง และแต่ละจุดจะมีแรงเป็นเท่าไหร่เพื่อการันตีว่าจะไม่มีการพังเสียหายจากกรณี อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
                 ตามปกติระบบท่อไอน้ำจะมีการหดขยายตัวเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงทางด้านอุณหภูมิ หากปราศจากตัว Expansion Joint ที่จะทำหน้าที่ในการรับแรงกระทำที่จุดฐานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือ จุดยึด (fix) แล้วโอกาสที่จะเกิดการพังเสียหายของระบบ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นคุณสมบัติของ Expansion Joint ที่ดี จะต้องสามารถรับแรงกระทำที่เกิดขึ้นได้ แม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ตาม

Power Flex Double Expansion Joint
ตอบโจทย์ ความคงทน และคุ้มค่า

                Power Flex Double Expansion Joint คือ ผลิตภัณฑ์ชุดข้อต่อขยายที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถรับการขยายตัวได้ มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ถึง 2 เท่าตัว ในราคาที่เท่ากัน ส่งผลให้สามารถลดจำนวน
จุดในการติดตั้งได้กว่าครึ่ง รวมทั้งสามารถลดอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องลงได้ เช่นกัน อาทิเช่น Sliding Guide, Anchor Base, Fix Point
                นอกจากนี้ Power Flex Double Expansion Joint ยังได้ผนวกรวมเอารูปแบบการ ดีไซน์ มาตรฐานพิเศษสำหรับโรงงานญี่ปุ่น กับการนำ Bellow จากยุโรปที่มีลอนด์ใหญ่กว่า มาใช้ในการรับน้ำหนักได้มากถึงเท่าตัว โดย Bellow ดังกล่าว ผลิตจากวัสดุที่เป็น SUS 316L ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 5-10 ปี
                แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกใช้
Expansion Joint เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และมีอายุการใช้งานยาวนานนั้นจะต้องผ่านการคำนวณโดยละเอียดเพื่อหาค่าแรงที่ จะกระทำต่อจุดติดตั้งท่อไอน้ำ และ Expansion Joint ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการพังเสียหาย นอกจากนี้จะต้องมีการออกแบบที่จุด Critical Point ให้ทนต่อเหตุไม่คาดฝัน จึงจะมั่นใจได้ในความปลอดภัย
                ดังนั้นในงานโครงสร้างระบบไอน้ำ
Expansion Joint จึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์เสริมเท่านั้น แต่เป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญในการยืดอายุการใช้งานระบบไอน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือวิศวกรผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแง่ ของการออกแบบระบบไอน้ำแบบครบวงจร จึงจะสามารถออกแบบให้ระบบไอน้ำ (steam)มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ในราคาที่ลดลงกว่าครึ่งได้


สนใจติดต่อ
http://medifruit.brandexdirectory.com
19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : +662 567 2484, +668 6889 5580
โทรสาร : +662 958 9544
อีเมล์ : suwat1318@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://medifruit.brandexdirectory.com
ผู้โพส : admin 16 มิถุนายน 2559 เวลา16:27น. ดู : 1953 ตอบ : 0Back to Webboard