View

ตู้สวิทซ์แรงต่ำ อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

              บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี จำกัด หรือ ETE จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยกลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิค
ที่มีประสบการณ์ทำงานในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต,ซ่อม,บำรุงรักษาและให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงสูง และแรงต่ำทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง และจัดส่งอย่างรวดเร็วให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน


              บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ดำเนินการโดยคนไทยซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนาน มีการควบคุมการผลิตโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด 1 - 1000 kVA มีความสามารถในการผลิตหม้อแปลงขนาด 1 PHASE และ 3 PHASE และระบบแรงดันไฟฟ้า 1 - 33 kV ซึ่งทางบริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถผลิตได้ ทุกมาตรฐานของโลก รวมทั้งมาตรฐาน มอก.384-2543 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผลิตตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บางส่วนยังมีการส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทางบริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เน้นมากเป็นพิเศษ โดยบริษัทถือนโยบายการผลิตว่า" เราจะพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด "

นโยบายองค์กร

             " เราจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด "

วิสัยทัศน์

             เราจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานขนาดเล็ก ที่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และสามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และภูมิภาค AEC โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และขยายตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. ออกแบบและจัดหาวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพสูงสุด มีการระบายความร้อนที่ดี และมีความคงทนสูง
  2. จัดหาเครื่องมือ และเครื่องมือทดสอบที่มีความทันสมัย ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า
  3. ใช้เทคโนโลยี วัสดุวิศวกรรม และนวัตกรรม ในการปรับปรุงการออกแบบ และผลิตอยู่เสมอ โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • 2550 - Quality standard ISO 9001 : 2008 for Manufacturing, Overhauling and Service of Switch Boards and Transformers by United Registrar of Systems
  • 2554 - Quality Management System ISO 9001 for Design and development and manufacture of oil-immersed distribution transformer capacity not exceed 3,000 KVA and Maintenance service of distribution transformer by MASCI
  • 2554 - ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย


      

ข้อควรรู้ของอีเทอนีตี้

แนะนำบริษัท
  • บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ผลิตตามมาตรฐานสากล VDE และ IEC Standard เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ และภูมิภาค AEC
  • หม้อแปลงไฟฟ้า อีเทอนีตี้ ผลิตภายใต้เครื่องจักรทันสมัย อาทิ เครื่องตัดเหล็กซิลิกอน, เครื่องพันขดลวดแรงสูง, เครื่องพันขดลวดแรงต่ำ, ตู้อบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Feedback Control, เครื่องทำความสะอาดผิวเหล็กแบบ Sand blast พร้อมทั้งห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน ทดสอบตาม Routine Test และทดสอบ Type Test เช่น Tempersture Rise ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า Eternity
สนใจติดต่อ
http://eternity.brandexdirectory.com
190/28 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : +662 408 5190-1, +668 9897 6544
โทรสาร : +662 408 5192
อีเมล์ : service@eternitythai.com
เว็บไซต์ : http://www.eternitythai.com
เว็บไซต์ : http://eternity.brandexdirectory.com
ผู้โพส : admin 16 มิถุนายน 2559 เวลา11:23น. ดู : 2175 ตอบ : 1Back to Webboard